Što radimo?

EmBuild podržava jedinice lokalne i regionalne samouprave u državama jugoistočne Europe u svrhu pripreme za izradu Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu fonda zgrada u njihovom vlasništvu

 

Download

Zašto to radimo?

Za 40% ukupnog energetskog konzuma i 36% emisija CO2 u Europskoj uniji 'krivac' je sektor zgradarstva. Ako EU želi postići svoje energetske i klimatske ciljeve- prijavatni i javni sektor mora racionalnije koristiti energiju. Javni sektor treba biti predvodnik na tom putu!

More information

Što očekujemo?

EmBuild je uspješan ako po završetku projekta:

...općine/gradovi/županije s kojima surađujemo imaju vlastite Dugoročne strategije obnove za zgrade u njihovom vlasništvu

...druge općine/gradovi/županije slijede njihov primjer

...mjere predložene strategijama postižu više ciljeva: niži računi energenata, povećana razina udobnosti, zdravija klima radnog prostora, poboljšana kakvoća zraka u prostoru, stvaranje zelenih radnih mjesta, itd.